Vaiko gerovės komisija (VGK)


Šiaulių r. Kairių lopšelio-darželio „SPINDULĖLIS“ vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas

Vaiko gerovės komisijos (VGK) sudėtis

VGK pirmininkė - Vanda Juozapaitienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

VGK pirmininko pavaduotoja - Daiva Urbonienė, logopedė, spec. pedagogė;

Komisijos sekretorė - Jugina Kaminskė, meninio ugdymo mokytoja;

Komisijos nariai:

Ingrida Jasėnaitė, judesio korekcijos, kūno kultūros mokytoja;

Alma Šulčienė, priešmokyklinio gdymo pedagogė;

Vidija Rinkevičienė, auklėtoja;

Viktorija Tuzinienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

 


Puslapis "Vaiko gerovės komisija (VGK)" atnaujintas 2020-03-09