Darbuotojai


 

Pedagogai

Eil. Nr. Vardas, pavardė Išsilavinimas Kvalifikacinė kategorija Pareigybė
Dalia Gricienė Aukštasis universitetinis, edukologijos magistras Auklėtoja metodininkė Direktorė
2. Vanda Juozapaitienė Aukštasis universitetinis,

edukologijos magistras

Auklėtoja metodininkė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
3. Daiva Urbonienė Aukštasis universitetinis Logopedė metodininkė Logopedė, spec. pedagogė
4. Jugina Kaminskė Aukštasis univeritetinis Meninio ugdymo mokytoja metodininkė, vyresnioji auklėtoja Meninio ugdymo mokytoja, auklėtoja
5. Rajisa Grušienė Aukštasis universitetinis Auklėtoja metodininkė Auklėtoja
6. Neringa Kavaliauskienė Aukštasis universitetinis  Vyresnioji auklėtoja Auklėtoja
7. Ingrida Jasėnaitė Aukštasis universitetinis Judesio korekcijos mokytoja Judesio korekcijos mokytoja
8. Akvelina Pilipuitienė Aukštasis neuniversitetinis  Vyresnioji auklėtoja Auklėtoja 
9. Vidija Rinkevičienė Aukštasis universitetinis  Auklėtoja metodininkė Auklėtoja
10. Alma Šulčienė Aukštasis universitetinis  Vyresnioji auklėtoja Auklėtoja 
11.

Dovilė Vaikutienė

Aukštasis universitetinis Auklėtoja Auklėtoja

 
 

 

Aptarnaujantis personalas

Eil. Nr.

Vardas, pavardė Pareigybė
1. Reda Labutienė Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams,sandėlininkė
2. Jūratė Motiejūnienė Sekretorė
3. Dovilė Baniūnaitė Dietistė
4. Genovaitė Grušienė Auklėtojos padėjėja
5. Daina Beinorienė Auklėtojos padėjėja
6. Violeta Dirvonaitė Auklėtojos padėjėja
7. Rasa Tamoševičienė Auklėtojos padėjėja
8. Ona Švarlienė
Valytoja, kiemsargė
9. Kristina Valterienė Virėja
10. Ingrida Daugirdienė      Virėja
11. Sigitas Viimas Darbininkas
 

 

 


Puslapis "Darbuotojai" atnaujintas 2020-04-23