Darbuotojai


 

Pedagogai

Eil. Nr. Vardas, pavardė Išsilavinimas Kvalifikacinė kategorija Pareigybė
Dalia Gricienė Aukštasis universitetinis, edukologijos magistras Auklėtoja metodininkė Direktorė
2. Vanda Juozapaitienė Aukštasis universitetinis,

edukologijos magistras

Auklėtoja metodininkė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
3. Daiva Urbonienė Aukštasis universitetinis Logopedė metodininkė Logopedė, spec. pedagogė
5. Jugina Kaminskė Aukštasis univeritetinis Meninio ugdymo mokytoja metodininkė, vyresnioji auklėtoja Meninio ugdymo mokytoja, auklėtoja
6. Rajisa Grušienė Aukštasis universitetinis Auklėtoja metodininkė Auklėtoja
7. Neringa Kavaliauskienė Aukštasis universitetinis  Vyresnioji auklėtoja Auklėtoja
8. Ingrida Jasėnaitė Aukštasis universitetinis Judesio korekcijos mokytoja Judesio korekcijos mokytoja
9. Akvelina Pilipuitienė Aukštasis neuniversitetinis  Vyresnioji auklėtoja Auklėtoja 
10. Vidija Rinkevičienė Aukštasis universitetinis  Auklėtoja metodininkė Auklėtoja
11. Alma Šulčienė Aukštasis universitetinis  Vyresnioji auklėtoja Auklėtoja 
12.

Dovilė Vaikutienė

Aukštasis universitetinis Auklėtoja Auklėtoja

 
 

 

Aptarnaujantis personalas

Eil. Nr.

Vardas, pavardė Pareigybė
1. Reda Labutienė Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams,sandėlininkė
2. Jūratė Motiejūnienė Sekretorė
3. Dovilė Baniūnaitė Dietistė
4. Genovaitė Grušienė Auklėtojos padėjėja
5. Daina Beinorienė Auklėtojos padėjėja
6. Violeta Dirvonaitė Auklėtojos padėjėja
7. Silva Novikaitė Auklėtojos padėjėja
8. Ona Švarlienė
Kiemsargė
9. Kristina Valterienė Virėja
10. Ingrida Daugirdienė      Virėja
11. Rasa Tamoševičienė  Budėtoja, darbininkė, valytoja
12. Sigitas Vilimas
Darbininkas

 

 

 


Puslapis "Darbuotojai" atnaujintas 2019-08-30