Naujienos

2019-11-28 01:11:32

Žalingų įpročių prevencija

Siekiant ugdyti vaiką, motyvuotą sveikai gyventi, nevartoti alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų, lapkričio mėnesį Šiaulių r. Kairių lopšelio-darželio ,,Spindulėlis“ „Gudručių“ grupės vaikai  stebėjo ir aptarė auklėtojų suvaidintas alkoholio ir tabako prevencines situacijas. Ugdytiniai, atlikdami spalvinimo užduotis, mokėsi atskirti nepilnamečiams draudžiamus ir žalingus produktus nuo sveikatai naudingų produktų, sužinojo apie alkoholio žalą sveikatai, aptarė galimus rūkymo pavojus žaisdami žaidimą „Rūkymo žala“, diskutavo apie sveikus ir „sergančius“ plaučius, odos ir dantų pokyčius, nemalonų burnos kvapą, rūkymo išlaidas ir su rūkymu susijusią aplinkos taršą. Ir toliau ugdysime vaikų nuostatą vengti bei netoleruoti rūkymo, nesekti blogu kitų pavyzdžiu.