Naujienos

2016-03-01 08:03:46

Vaikų piešinių paroda „Mano namai – mano tvirtovė“

Vasario mėnesį direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vaida Barzdžiuvienė ir auklėtoja Akvelina Pilipuitienė kvietė Šiaulių rajono lopšelių-darželių pedagogus bendrauti ir bendradarbiauti ugdant vaikų pilietiškumą bei tautiškumą, sudarant galimybę vaikų saviraiškai, kūrybiškos patirties sklaidai. Jos organizavo vaikų piešinių parodą „Mano namai – mano tvirtovė“, skirtą Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai įvairia technika piešė gimtus namus, atskleisdami savo regiono savitumus. Idėjos autorės sulaukė 21 mažųjų dailininkų kūrinio. Visi jie kovo 1-17d. bus eksponuojami Šiaulių apskrities P. Višinskio viešojoje bibliotekoje.