Naujienos

2018-10-30 03:10:16

Užsimezgusi draugystė tęsiasi

 Spalio 29 d. lopšelyje-darželyje „Spindulėlis“ viešėjo Kauno miesto lopšelio-darželio „Daigelis“ pedagogės. Šiltai pabendravusios prie kavos puodelio, viešnios apžiūrėjo ugdymosi erdves, susipažino su kolektyvu ir ugdytiniais. Susitikimo metu nuspręsta tęsti bendradarbiavimą tarp įstaigų su priešmokyklinio ugdymo grupėmis, vykdant patirtinio ugdymosi projektą „Auginkim sveikatos daigelį”. Projekto tikslas - dalijimasis įstaigų vaikų ugdymosi patirtimi vykdant bendras veiklas.