Naujienos

2019-05-31 01:05:58

Tradicinės lopšelio-darželio šventės

Gegužės 24-25 dienomis vyko „Kodėlčiukų“, „Pabiručių“ ir „Smalsučių“ tradicinės grupių šventės, kurių tikslas – atskleidžiant vaikų pasiekimus, kūrybinius gebėjimus, palaikyti šiltą grupių bendruomenės bendravimą. Mažieji džiugino tėvelius  išmoktais eilėraštukais, žaismingomis skaičiavimo užduotėlėmis, nuotaikingomis dainelėmis ir šokiais, lietuvių liaudies žaidimais ir rateliais, inscenizacijomis. Tėveliai pasidžiaugė vaikučių pasiekimais ir žiniomis. Suaugusiųjų ir vaikų šypsenos – geriausias įrodymas, kad šventės pavyko.