Naujienos

2019-04-29 10:04:05

TĖVELIAMS!!!

K V I E Č I A M E

Kur? Į VISUOTINĮ TĖVELIŲ SUSIRINKIMĄ

            MUZIKOS SALĖJE 

Kas? MAMOS IR (ARBA) TĖČIAI

Kada? 2019-05-07 (ANTRADIENĮ), 1630 val.

P.S. APTARSIME LŪKESČIUS,PERSPEKTYVAS, ĮŽVALGAS,

PASIDALINSIME DŽIAUGSMAIS...

SUSIRINKIME DALYVAUS

 ŠIAULIŲ R. ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBOS

PSICHOLOGĖ J. SIMONAVIČIENĖ,

KURI SKAITYS PASKAITĄ

„AUKIME KARTU: POZITYVI, NESMURTINĖ DISCIPLINA“

PO BENDRO SUSIRINKIMO VYKS SUSITIKIMAI GRUPĖSE.

           LAUKIAME JŪSŲ

     Pagarbiai, lopšelio-darželio administracija