Naujienos

2018-12-07 09:12:30

Teorinis / praktinis seminaras Šiaulių r. Kairių lopšelyje-darželyje „Spindulėlis“

    Lapkričio 29 d. į Šiaulių r. Kairių lopšelio-darželio „Spindulėlis“ organizuotą seminarą „Emocinio intelekto lavinimas vizualinės raiškos priemonėmis ir būdais“ susirinko Šiaulių rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogai, vadovai.

    Darbo patirties sklaidos dieną Kairių lopšelio-darželio pedagogai skaitydami pranešimus pristatė savo patirtį lavinat vaikų emocinį intelektą. Lektorė dailės terapijos specialistė Elena Kasperavičienė pranešime kalbėjo, kad technologijų pilname pasaulyje nebelieka vietos paprastiems, bet įdomiems užsiėmimams. Piešimas smėliu ant šviečiančio stalelio, spalvomis ant molberto, ar galimybė pačiam susipilti paveikslą – kiekvienam vaikui leidžia tapti atradėju. Ji pristatė „Jonely“ linijos ženklo nestandartinius, vaizduotę ir pojūčius lavinančius edukacinius žaislus, priemones ir pakvietė seminaro dalyvius praktiškai išbandyti šiuolaikines vizualinės raiškos ugdymo priemones skirtas žaidimams, dailės bei terapijos sritims. Lektorė pateikė idėjų, informacijos apie šių priemonių panaudojimą.

    Ebru meno specialistė Jurgita Kniežė papasakojo apie Ebru meno panaudojimą ugdant vaikų emocinį raštingumą, skatinant kūrybiškumą, gerinant tarpusavio santykius, lavinant socialinius, bendravimo įgūdžius. Kūrybinėse dirbtuvėlėse „Tapyba ant vandens“ visi turėjome galimybę tapti Ebru menininkais. Iš vandens indo, kaip auksines žuveles vieną po kito traukėme įspūdingiausius, spalvingiausius ir įvairiausiomis emocijomis kunkuliuojančius savo kurtus paveikslus ir įsitikinome, kad tai menas visiškai eliminuojantis nesėkmės galimybę.

    Apibendrinant išklausytus pranešimus ir išbandžius šiuolaikines vizualinės raiškos ugdymo, terapijos priemones reflektavome, diskutavome ir dalinomės ne tik patirtimi, bet ir kėlėme problemas, ieškojome jų sprendimo būdų.

    Šio seminaro metu įgijome ne tik teorinių, bet ir praktinių žinių, praplėtėme savo akiratį apie šiuolaikinių vizualinių priemonių pritaikomumą kasdieninėje vaikų ugdomojoje veikloje.