Naujienos

2017-04-06 06:04:29

Teatro dienos

Šiaulių r. Kairių lopšelio-darželio „Spindulėlis“ darbuotojai, ieškodami naujų ir vaikams patrauklių ugdymo formų, minint tarptautinę teatro dieną surengė projektinę teatro savaitę, kuri apjungė visą įstaigos bendruomenę.

Teatras padeda formuoti vaikų vertybes ir nuostatas, leidžia patirti bendravimo džiaugsmą. Ugdant vaikus lopšelyje - darželyje didelę reikšmę turi specialistų bendradarbiavimas, o geriausi rezultatai pasiekiami tuomet, kai dirbama išvien. Mažuosius aktorius vaidinimams ruošė auklėtojos, į projektinę savaitę įsitraukė auklėtojos padėjėja Genovaitė Grušienė  - Traukinukas Nukas, kuris kasryt vežė vaikus į vis naują vaidinimą, o judesio korekcijos ir kūno kultūros mokytoja Ingrida Jasėnaitė, atlikinėjo su vaikais nuotaikingas mankštas, kurios įtraukė į būsimus vaidinimus. Pirmąją dieną mažieji išvydo darbuotojų jiems paruošta vaidinimą „Pirštinė“, o kitomis dienomis žiūrėjo vieni kitų vaidinimus „Fėjų pasakos“ (aukl. Alma Šulčienė ir Jugina Kaminskė), „Dangus griūva“ (aukl. Rajisa Grušienė ir Akvelina Pilipuitienė), „Pagrandukas“ (aukl. Neringa Kavaliauskienė ir Dovilė Vaikutienė), „Kiškis ir morka“ (aukl. Vidija Rinkevičienė ir Dovilė Vaikutienė). Vaidyba lyginant su kitomis meno rūšimis, ypač stipriai veikia vaiką, jo mąstymą, vaizduotę, fantaziją, atmintį, dėmesį, pastabumą, ugdo meninę raišką, leidžia pajusti kalbos grožį. Kad vaidybos gebėjimai atsiskleistų, vaiko kūnas ir dvasinis pasaulis turi būti laisvas. Džiaugiamės, kad vaikai nevaržomi baimės ir nepasitikėjimo, jausdamiesi saugūs, patirdami tik natūralų scenos jaudulį nusikėlė į pasakų veikėjų nuotykius, juos perteikė judesiais ir kalba. Vaidybinė veikla turi didelę įtaką ir vaikų kalbos raidai, perteikiant veikėjų žodžius lavėja vaikų tartis, mokoma intonacijos, vaidybinė kalba labai skiriasi nuo buitinės, kas dieną naudojamos kalbos, todėl plečia vaiko aktyvųjį žodyną, praturtina kalbą.

 Patirtus įspūdžius vaikai išreiškė piešdami savo mėgstamiausias pasakas, piešinių paroda eksponuojama lopšelio-darželio koridoriuose, ugdytiniai apžiūrėjo vieni kitų darbus, stengėsi suprasti, kur kokia pasaka pavaizduota.

Džiaugiamės, kad ši nauja ir netradicinė veikla paįvairino ugdymą, įnešė naujų vėjų ir pačių geriausių emocijų.