Naujienos

2017-04-06 06:05:14

Sugrįžę gandrai

Kairių lopšelio-darželio "Spindulėlis" grupėse ir kieme įsikūrė sugrįžę gandrai.