Naujienos

2016-10-14 02:10:24

Respublikinis projektas "Žaidimai moko"

VAIKAI nesako:

„Šiandien buvo nelengva diena, gal galėtume pakalbėti?“.

JIE sako:

„Ar pažaisi su manimi?“.                            

                      Lawrence J. Cohen                                      

 

                      Šiais prasmingais žodžiais visus respublikinio projekto „Žaidimai moko“ dalyvius pasveikino projekto koordinatorė Kelmės lopšelio-darželio „Kūlverstukas“ specialioji pedagogė ir logopedė metodininkė Gilija Gajauskienė. Šiais mokslo metais šiame projekte dalyvauja net 78  ugdymo įstaigos iš įvairių Lietuvos miestų ir miestelių.

Lopšelis darželis „Spindulėlis“ pernai įsijungęs į šį projektą, šiais mokslo metais tęsia projektinę veiklą kartu su „Smalsučių“ grupės bendruomene. Projektą lopšelyje-darželyje koordinuoja logopedė metodininkė Daiva Urbonienė.

Žaisdami ir praktiškai veikdami „Smalsučiai“ mokysis taisyklingai tarti kalbos garsus, ugdysis taisyklingo kalbinio kvėpavimo įgūdžius, turtins žodyną, ugdysis gramatiškai taisyklingą kalbą, lavinsis vizualinius procesus (gebėjimą atpažinti, skirti, įsiminti matomus vaizdus), erdvės ir laiko suvokimą bei smulkiuosius (riešo, rankų pirštų) judesius. Mokytojos ieškos ir taikys inovatyvius prevencinius veiklos organizavimo būdus, metodus, orientuosis į vaikų jausmų raišką, pozityvią emocinę patirtį, sąmoningumą ir aukštą ugdymosi motyvaciją.

 

Su projekto „Žaidimai moko“ tikslais, uždaviniais ir laukiamais rezultatais galite susipažinti čia.