Naujienos

2019-07-03 08:07:30

Projektas „Sek paskui bitę, nuseksi į medų“

Bitės – gamtos stebuklas. Darbštumo, tvarkos ir tarpusavio supratimo iš bičių gali pasimokyti ir žmogus. Pasitelkiant senąjį lietuvių bitininkystės amatą, birželio mėnesį lopšelyje-darželyje „Spindulėlis“ vykdytas logopedės Daivos ir judesio korekcijos mokytojos Ingridos projektas „Sek paskui bitę, nuseksi į medų“. Patirtine veikla, praktinėmis priemonėmis ir jų realizavimu paremtas projektas, padėjo  ugdytis vaikų komunikavimo, pažinimo, sveikatos saugojimo bei meninėms kompetencijoms, naujomis idėjomis praturtino lopšelio-darželio pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų bendradarbiavimą.

Projekto rezultatai viršijo rengėjų lūkesčius. Vaikų refleksijos liudija, kad jie įgijo asmeninių patirčių apie paslaptingą bičių gyvenimą ir jų teikiamą naudą, turėjo galimybę ugdytis kalbą, turtinti fizinę, dvasinę, socialinę, protinę, emocinę sveikatą, patirti sėkmės jausmą, išgyvenant džiugias emocijas. Sėkmingai projektą įgyvendinti padėjo ir iniciatyvus grupių bendruomenių įsitraukimas, patirtinio ugdymosi principu vykdytos veiklos, tinkamai parengtos ir pritaikytos edukacinės erdvės.