Naujienos

2019-05-08 01:05:42

Projektas "Pačiauškėkime linksmiau"

Lopšelio-darželio priešmokyklinio mišraus amžiaus „Gudručių“ grupės vaikai labai išradingi, žingeidūs ir kūrybingi, tad įgyvendindami projektą „Pačiauškėkime linksmiau“ kuria  įvairias kūrybines idėjas. Projekto metu naudojami įsidainavimo ir kvėpavimo pratimai, greitakalbės, skaičiuotės, pirštukų žaidimai, trumpos daineles, pučiamieji ir ritminiai instrumentai. Meninės raiškos pagalba vaikai lengviau bendrauja, greičiau išmoksta taisyklingai tarti garsus, žodžius, tampa labiau empatiški.