Naujienos

2019-03-13 02:03:52

Parama lopšeliui-darželiui "Spindulėlis"

Pagal Lietuvos Respublikos Seimo priimtus Labdaros ir paramos bei Gyventojų pajamų mokesčio įstatymus Lietuvos gyventojai kasmet iki gegužės 1 d. gali pateikti Mokesčių inspekcijai prašymą, kad praeitais metais sumokėto pajamų mokesčio dalis (iki 2 %) būtų pervesta įmonei ar organizacijai, turinčiai teisę gauti paramą pagal Labdaros ir paramos įstatymą (pvz., lopšeliui-darželiui, kurį lanko Jūsų vaikas).

 Lopšelyje-darželyje „Spindulėlis“ įsteigtas labdaros ir paramos fondas, kurio steigėjas - lopšelio-darželio taryba. Jos nariai skirsto gautas lėšas ir kontroliuoja jų panaudojimą.

Kviečiame Jus pasinaudoti proga paremti mūsų įstaigą. Skirdami labdarą lopšeliui-darželiui, nesumažinsite savo šeimos biudžeto, nes lėšos būtų išskaičiuotos iš praeitais metais valstybei Jūsų jau sumokėto pajamų mokesčio ir pervestos į lopšelio-darželio sąskaitą. 

Jūsų dėka mūsų lopšelio-darželio lauko erdvės vaikų veiklai tapo modernesnės, šiuolaikiškesnės.

Ačiū! 

Už 2017 m. 2 proc. surinkta 1503,49 Eur.

Tikimės Jūsų paramos ir šiais metais

Norint skirti paramą lopšeliui-darželiui, mūsų sąskaitos Nr. LT0640100442002220263, bankas Luminor.

Rekvizitai prašymams dėl 2 proc. pajamų mokesčio pervedimo:

Paramos gavėjas

Šiaulių r. Kairių lopšelis-darželis „Spindulėlis“

Įstaigos kodas

190085492

Adresas

Salduvės g 16. Kairiai, Šiaulių r.

Prašymas yra nustatytos formos FR0512 (04 versija). Jo pateikimo būdai yra šie:

  • Ø Elektroniniu būdu (per naudojamo elektroninio banko prieigą) adresu: http://deklaravimas.vmi.lt.
  • Ø Užpildytą prašymo formą galite tiesiogiai įteikti savo gyvenamos vietos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos teritorinio skyriaus darbuotojui.
  • Ø Voką su užpildyta prašymo forma galite išsiųsti paštu savo gyvenamosios vietos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos teritoriniam skyriui.
  • Ø Voką su užpildyta prašymo forma galite pristatyti į lopšelį-darželį ir mes pasirūpinsime, kad jis pasiektų gyvenamosios vietos valstybinę mokesčių inspekciją.
    Primename, kad tai padaryti reikėtų iki gegužės 1 dienos.