Naujienos

2016-03-30 02:03:31

Nuo Verbų iki šv. Velykų

Po Verbų sekmadienio lopšelio-darželio bendruomenė gyveno šv. Velykų laukimu. Domėjosi šio laikotarpio tradicijomis ir papročiais.  Puošė lopšelio-darželio patalpas ir kiemą velykiniais akcentais. Vaikai mokėsi giesmelių, eilėraščių, kiaušiniavimo oracijų, dalyvavo edukacinėje kiaušinių marginimo veikloje „Vaško taškelis, gražus raštelis“. Antrąją šv. Velykų dieną bendruomenė susirinko Kairių bažnyčioje ir dalyvavo  šv. Mišiose, o po jų programėlėje „Kiškučių Velykos“.