Naujienos

2018-12-16 10:12:01

Kalėdinės adventinės vakaronės

      Adventas – prieškalėdinis ramybės ir susikaupimo metas, paslaptingas ir mistiškas laikas, kurio metu stengiamės būti nuoširdesni, geresni, atidesni. Lopšelio-darželio „Spindulėlis“  bendruomenė buvo sukviesta į grupių adventinius vakarojimus, kurių tikslas perteikti advento tradicijas ir papročius, juos puoselėti, suartinant visus, pasidovanojant sau nuostabių akimirkų, uždegant šiltas ugneles visų širdyse. Keturis vakarus iš eilės rinkosi pavakaroti „Kodelčiukų“, „Naminukų“, „Smalsučių“ ir „Gudručių“ grupių bendruomenės. Skambant kalėdinėms dainoms buvo atliekami įvairūs burtai, žaidžiami liaudies žaidimai, menamos mįslės, diskutuojama apie gerumą, draugiškumą, gražų bendravimą. Visi mėgavosi prasmingu buvimu, linkėjo gražių švenčių, gerų ateinančių metų.

      Smagiai ir jaukiai pavakarojusios šeimos į namus iš lopšelio-darželio parsinešė ne tik gerą nuotaiką, bet ir gyvą advento tradiciją.

       Gražaus, prasmingo ir ramaus Jums visiems laukimo.