Naujienos

2019-05-29 02:05:30

Informacija dėl profilaktinių pažymų

Primename, kad kiekvienais metais tėvai turi pateikti gydytojo užpildytą Vaiko sveikatos pažymėjimą (forma 027-1/a) apie jo profilaktinio sveikatos patikrinimo rezultatus mokyklos visuomenės sveikatos specialistui. Pažymėjimas galioja vienerius metus nuo jo išdavimo datos.
Nepateikę minėtos pažymos ar pateikę netinkamai užpildytą pažymą vaikai negali dalyvauti lopšelio-darželio vykdomoje ugdymo veikloje.
Prisegame nuorodą, pagal kurią galimą sukurti pažymos peržiūros kodą ir  atsispausdinti vaiko sveikatos pažymą patiems tėvams (tai gali padaryti ir šeimos gydytojas), nes ugdymo įstaiga tokios prieigos neturi.

NUORODA