Naujienos

2020-05-12 03:05:24

Dėmesio! Svarbi informacija!!!

Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų

http://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/KORONA/D%C4%96L%20IKIMOKYKLINIO%20IR%20PRIE%C5%A0MOKYKLINIO%20UGDYMO%20ORGANIZAVIMO%20B%C5%AATIN%C5%B2%20S%C4%84LYG%C5%B2%20(V-1116).pdf