Naujienos

2015-12-07 01:12:26

Adventiniai vakarojimai

Gruodžio 1-4 dienomis grupių bendruomenės rinkosi į adventinius vakarojimus.

Pirmieji sušilti prie žvakės liepsnelės skubėjo „Kodėlčiukų“ grupės vaikai, tėveliai, auklėtojos. Patiems mažiausiems apie Adventą pasakojo Meškiukas Rudnosiukas. Vaikai inscenizavo lietuvių liaudies pasaką be galo „Sėdėjo senelis ant akmenėlio“, kartu su tėveliais žaidė, dainavo, gamino žaisliukus kalėdinei eglutei.

„Gudručiai“ vakarodami įdėmiai klausėsi auklėtojos pasakojimo apie angelus, vaidino pasaką apie Piemenėlį Trivainėlį bei darniai sutardami papuošė grupės kalėdinę eglutę. Tėveliai sukūrė adventinių palinkėjimų stendą.

Į adventinę vakaronę „Kalėdos beldžiasi į širdį“ sugūžėjo gausi „Smalsučių“ grupės bendruomenė. Visi kartu kūrė adventinį vainiką, sukalbėjo maldą ir siųsdami pirmąją advento žvakę sakė vieni kitiems palinkėjimus. Vaikai inscenizavo I. Bumblauskienės pasaką „Sagų maišelis“. Maži ir dideli šoko, dainavo, vaišinosi pyragais ir arbata.

„Naminukų“ grupės vaikai vakaronėje tėveliams parodė spektaklį „Dangus griūva“, deklamavo eilėraštukus, dainavo daineles, žaidė. Uždegę pirmąją advento žvakelę kalbėjosi apie šio laikotarpio sakralumą, paslaptingumą, išsakė nuoširdžius linkėjimus. Vaikus nustebino tėvelių improvizacija jų parodyto spektaklio motyvais.

Grupių vakaronėse svečiavosi lopšelio-darželio direktorė Dalia Gricienė. Ji visiems linkėjo ramaus, šilto ir malonaus adventinio laiktotarpio.